Aktyvų prekyba

Equity and Options Trading fondas

Equity and Options Trading fondas yra atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas fondas.

Fondo strategija – aktyviai prekiauti reguliuojamose finansinių priemonių biržose. Fondo turtas investuojamas į nuosavybės vertybinius popierius (įskaitant fondus) bei su jais susijusias išvestines finansines priemones.

Fondo grynųjų aktyvų vertė ir investicinių vienetų kainos skaičiuojamos kiekvieną mėnesį.

Fondo tikslai – ilguoju laikotarpiu investuotojams uždirbti ne mažesnę nei 10% grąžą po visų susijusių mokesčių.

1,0975 Eur

Vieneto vertė

1,94 mln. Eur

Grynųjų aktyvų vertė

2024/04/30

Duomenys atnaujinti

 
Vieneto vertės pokytis
1 mėn.
6 mėn.
12 mėn.
-1.42%
7.15%
6.82%
 
Vieneto vertės pokytis
2024 m.
(nuo metų pr.)
2023 m.
2022 m.*
0,99%
7,39%
1,19%

* Fondo veiklos pradžia: 2022/05/31