Skolos finansinės priemonės

Baltic Corporate Bond fondas

Baltic Corporate Bond fondas yra atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas fondas.

Fondo strategija – valdyti plačiai diversifikuotą stiprių vietinių įmonių obligacijų krepšelį, jį papildant kitomis likvidžiomis skolos finansinėmis priemonėmis bei grynaisiais pinigais. Fondo grynųjų aktyvų vertė ir investicinių vienetų kainos skaičiuojamos kiekvieną mėnesį.

Fondo tikslai – investuotojui uždirbti 7% metinę grąžą po visų susijusių mokesčių ir išlaikyti 3 metų vidutinę svertinę obligacijų krepšelio trukmę.

111,8264 Eur

Vieneto vertė

26,10 mln. Eur

Grynųjų aktyvų vertė

2023/10/31

Duomenys atnaujinti

 
Vieneto vertės pokytis
Išmokos
Iš viso
1 mėn.
6 mėn.
12 mėn.
0,35%
3,07%
5,52%
0,35%
2,10%
4,20%
0,70%
5,17%
9,72%
 
Vieneto vertės pokytis
Išmokos
Iš viso
2023 m.
(nuo metų pr.)
2022 m.
2021 m.
2020 m.
2019 m.*
5,16%
-3,28%
4,04%
1,47%
4,13%
3,50%
4,20%
4,20%
3,50%
0%
8,66%
0,92%
8,24%
4,97%
4,13%

* Fondo veiklos pradžia: 2019/05/30