Investiciniai fondai

Milvas valdomi fondai

Siekdami pasiūlyti įvairius diversifikuotus investicijų sprendimus, įkūrėme du fondus.

Baltic Corporate Bond fondas, veikiantis nuo 2019 m., sudarytas iš diversifikuoto stiprių vietinių įmonių obligacijų krepšelio, kitų skolos finansinių priemonių ir grynųjų pinigų.

Equity and Options Trading fondas, taip pat skirtas informuotiesiems investuotojams, užsiima aktyvia prekyba reguliuojamose finansinių priemonių biržose. Fondas investuoja į nuosavybės vertybinius popierius (įskaitant fondus) bei su jais susijusias išvestines finansines priemones.

Skolos finansinės priemonės

Baltic Corporate Bond fondas

Aktyviai valdomas į Baltijos šalių įmonių obligacijas investuojantis fondas

2019

Fondo įkūrimo metai

42,24 mln. Eur

Grynoji aktyvų vertė

Aktyvi prekyba

Equity and Options Trading fondas

Aktyviai valdomas įmonių akcijomis ir pasirinkimo sandoriais prekiaujantis fondas

2022

Fondo įkūrimo metai

2,11 mln. Eur

Grynoji aktyvų vertė